Veelgestelde vragen

Wat is een gemoedsbezwaarde?

Enkele duizenden inwoners van Nederland hebben principiële bezwaren tegen verzekeringen op grond van hun levensbeschouwing. De Nederlandse wetgever houdt daar rekening mee en kan vrijstelling geven voor verplichte verzekeringen. De groep waar het om gaat staat bekend als “gemoedsbezwaarden".

Nederland kent een groep mensen die bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren. De groep die aan geen enkele vrijwillige verzekering deelneemt, kan ook ontheffing krijgen van de wettelijk verplichte verzekeringen. Daarvoor moet men officieel erkend worden als gemoedsbezwaarde. Die erkenning kan aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB behandelt de aanvraag en kan de erkenning verstrekken.

Wat te doen bij schade veroorzaakt door een gemoedsbezwaarde?

Heeft u een schade aan motorvoertuigen veroorzaakt door iemand die gemoedsbezwaard is? Dan probeert u eerst de schade met de gemoedsbezwaarde zelf te regelen. Duurt het tot een bevredigende regeling komen langer dan 1 jaar of heeft de gemoedsbezwaarde niet de middelen om zelf de schade te dragen? Dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het WBF voert de gemoedsbezwaardenregeling namens FMG uit, zijn wettelijke taak uitvoeren en de schade uitkeren aan de gedupeerde. Hierna zal de schade op de gemoedsbezwaarde worden verhaald.