Veelgestelde vragen

/ Wat is een gemoedsbezwaarde?
Enkele duizenden inwoners van Nederland hebben principiële bezwaren tegen verzekeringen op grond van hun levensbeschouwing. De Nederlandse wetgever houdt daar rekening mee en kan vrijstelling geven voor verplichte verzekeringen. De groep waar het om gaat staat bekend als “gemoedsbezwaarden".

Nederland kent een groep mensen die bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren. De groep die aan geen enkele vrijwillige verzekering deelneemt, kan ook ontheffing krijgen van de wettelijk verplichte verzekeringen. Daarvoor moet men officieel erkend worden als gemoedsbezwaarde. Die erkenning kan aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB behandelt de aanvraag en kan de erkenning verstrekken.

/ Wat te doen bij schade veroorzaakt door een gemoedsbezwaarde?
Heeft u een schade aan motorvoertuigen veroorzaakt door iemand die gemoedsbezwaard is? Dan probeert u eerst de schade met de gemoedsbezwaarde zelf te regelen. Duurt het tot een bevredigende regeling komen langer dan 1 jaar of heeft de gemoedsbezwaarde niet de middelen om zelf de schade te dragen? Dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer, het Waarborgfonds Motorverkeer voert de gemoedsbezwaardenregeling namens FMG uit, zijn wettelijke taak uitvoeren en de schade uitkeren aan de gedupeerde. Hierna zal de schade op de gemoedsbezwaarde worden verhaald.

/ Ontvang ik een reactie als mijn aanvraag is verwerkt?
U ontvangt hiervan geen bevestiging per e-mail, tenzij u hier specifiek om vraagt in uw correspondentie.

/ Meldt een garage of verkoper mijn auto aan bij de RDW?
Nee, u dient altijd zelf het motorvoertuig af te melden of aan te melden via het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden.

/ Ik betaal nu de termijn met een acceptgiro en wil dit gaan betalen met een automatische incasso. Hoe kan ik dit regelen?
U kunt deze wijziging per e-mail aanvragen. U zult een incassoformulier ontvangen die wij graag ingevuld en ondertekend retour ontvangen. Bij ontvangst zullen wij de wijziging uitvoeren. Heeft u recent een rekening ontvangen? Dan zal de eerstvolgende rekening automatisch geïncasseerd worden.

/ Ik heb mijn vrijstelling beëindigd en wil mijn motorvoertuig laten verzekeren. Ontvang ik een verklaring van mijn schadevrije jaren?

U kunt hierom vragen bij uw verzoek. Wanneer is doorgegeven per wanneer het motorvoertuig is verzekerd of verzekerd gaat worden kunnen wij een verklaring van uw schadevrije jaren afgeven. Deze worden niet in Roydata gezet.


/ Hoe kan ik contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer?
U kunt naar ons e-mailen via [email protected] of telefonisch via +31 (0)70 3408 100. Ons postadres is Postbus 3003 2280 MG Rijswijk.

/ Ik heb een klacht. Waar kan ik deze indienen?
Wij verzoeken uw klacht te mailen naar [email protected]