• FMG

    FMG

Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG)

Bezitters of houders van motorrijtuigen zijn volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo kan eventuele schade die is veroorzaakt bij een ongeval worden betaald.

Gemoedsbezwaarden

Een uitzondering geldt voor personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering en die als zodanig door of namens de Minister van Financiën zijn erkend.

De betrokken gemoedsbezwaarden dienen voor elk motorvoertuig in het bezit te zijn van een door de Minister van Financiën afgegeven vrijstellingsbewijs. De uitvoering van deze vrijstellingsregeling vindt plaats door het Waarborgfonds Motorverkeer.

Gemoedsbezwaarden zijn per motorvoertuig een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (hierna: FMG) om de (nog) niet betaalde schade veroorzaakt door medegemoedsbezwaren te kunnen vergoeden en om de administratiekosten te dekken die door het Waarborgfonds Motorverkeer ter uitvoering van de regeling worden gemaakt. Het Waarborgfonds Motorverkeer, voert voor FMG de werkzaamheden en het management uit.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld. De bijdragen van gemoedsbezwaarden vormen de belangrijkste inkomsten van het FMG. De hoogte van de bijdrage moet dan ook zijn afgestemd op een verantwoorde exploitatie van het FMG. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat schades die gemoedsbezwaarden niet of niet geheel zelf kunnen betalen, ten laste komen van het FMG, zodat benadeelden niet worden gedupeerd door het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering.

Het FMG heeft wel een verhaalsrecht op de aansprakelijke gemoedsbezwaarden. Bent u de aansprakelijke partij bij schade? Dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer de schade bij u verhalen.

Aanvraag vrijstelling

Om een vrijstellingsbewijs voor een voertuig te ontvangen dient er eerst een vrijstelling te worden aangevraagd. Hoe de procedure loopt voor de aanvraag van een vrijstelling is afhankelijk van uw situatie. Met onderstaande punten kunt u achterhalen hoe de aanvraagprocedure voor u eruitziet:

Het voertuig staat op mijn naam en gebruik ik uitsluitend privé

Voor de aanvraag van de vrijstelling ontvangen wij graag de ontheffing van de SVB en een ingevuld aanvraagformulier particulieren.

 

Het voertuig staat op naam van mijn eenmanszaak en gebruik ik ook hiervoor

Voor de aanvraag van de vrijstelling ontvangen wij graag de ontheffing van de SVB en een ingevuld aanvraagformulier particulieren.

 

Het voertuig staat op mijn naam en gebruik ik voor een V.O.F. of een maatschap

Voor de aanvraag van de vrijstelling ontvangen wij graag een zakelijk aanvraagformulier, een recent KvK-uittreksel, een ingevuld aanvraagformulier zakelijk, de ontheffingen van alle vennoten en een afschrift van de notulen van de vergadering van aandeelhouders (vennoten) waarin is besloten dat een vrijstellingsbewijs wordt aangevraagd.

Het voertuig staat op naam van mijn B.V. en gebruik ik ook hiervoor

Voor de aanvraag van de vrijstelling ontvangen wij graag de ontheffing op naam van de B.V. en een ingevuld aanvraagformulier zakelijk.

De documenten voor uw aanvraag kunt u e-mailen naar [email protected]. Houd u er rekening mee dat uw aanvraag alleen behandeld kan worden indien alle documenten in uw e-mail zijn bijgevoegd. Indien u later aanvullende documenten stuurt zal per datum van de laatste correspondentie uw motorvoertuig vrijgesteld worden.

Na verwerking van uw aanvraag sturen wij uw vrijstelling, vrijstellingsbewijs voor het voertuig en eventuele acceptgiro per post naar u toe. Dit kan enkele werkdagen in beslag nemen. vrijstelling en het vrijstellingsbewijs kunnen helaas niet digitaal verzonden worden. Het vrijstellingsbewijs fungeert namelijk als groene kaart. Dit is een internationaal verzekeringsbewijs.

Let op: zolang de gevraagde vrijstelling en vrijstellingsbewijs nog niet zijn verleend, mag uw motorvoertuig niet op de openbare weg parkeren en ook niet deelnemen aan het verkeer.

Wijziging vrijstellingsbewijs

Wijzigingen met betrekking tot uw vrijstellingsbewijs kunt u e-mailen naar [email protected]. Dit kunnen bijvoorbeeld een wijziging van uw adres zijn tot het aanmelden van een nieuw voertuig. Bij het aanmelden van een nieuw voertuig op uw naam hoeft u de aanvraagprocedure niet te doorlopen, mits op dezelfde naam de vrijstelling is verstrekt. Wilt u uw stamnummer in de onderwerpregel vermelden? Dan kunnen wij direct uw dossier achterhalen in onze administratie. Uw stamnummer is uw unieke relatiekenmerk en staat op uw vrijstellingsbewijs.

Beëindigen vrijstelling

Om uw vrijstelling te beëindigen verzoeken wij u dit naar ons te e-mailen.